Healthy Hooves Ultimate Plus

Mortellaro bacterie

Healthy Hooves ultimate plus is een veilig en betrouwbaar klauwverzorgingsmiddel. Beter voor dier, mens en milieu. Zodat de laatsten snel weer de eerste in de rij zullen zijn.

Ga voor verbetering in klauwverzorging!

  • Innovatie op klauwverzorgingsgebied zonder formaline en zonder quaternaire ammoniumverbindingen
  • Individueel en als groepsbehandeling zeer effectief
  • Werking is meetbaar met pH-meting in het voetbad
  • Ook bij jongvee toepasbaar

Healthy Hooves Ultimate Plus werkt op basis van pH en is daarmee qua werkingsduur vele male minder verontreinigingsgevoelig. Dit levert meer effectieve koeiendoorgangen op. 

Healthy Hooves Ultimate Plus bevat een unieke en  ‘gepatenteerde werking waarbij de koperbestanddelen in oplossing blijven en er geen neerslag/uitzakking plaatsvindt. Zo kunnen de koper-ionen de Mortellaro bacterie uitschakelen.  

Bij sprayen individueel:
100% oplossing (puur). Frequentie nader te bepalen en afhankelijk van de bacteriedruk.

Bij groeps/klauwenbad behandeling:
4% oplossing 3 x per week
(tot 500 doorgangen)

Meer informatie over Healthy Hooves Ultimate Plus?