Celgetal bolus & Biochar bolus

Ter bevordering van uiergezondheid.

Toedienen vlak voor droogstellen en direct na afkalven. Ook goed in te zetten bij een hoog celgetal.

Geen productieverlies, geen wachttijden voor melk en/of vlees.

Helpt de koe de problemen zelf op te lossen.

Biochar bolus zorgt voor afvoer van vrijkomende giftstoffen.