Combi celgetal & Biochar bolus

Deze combi bolussen zijn ter bevordering van de uiergezondheid.

Toedienen vlak voor droogstellen en direct na afkalven. Ook goed in te zetten bij een hoog celgetal.

  • Geen productieverlies, geen wachttijden voor melk en/of vlees.
  • Helpt de koe de problemen zelf op te lossen.

Biochar (actieve kool) bolus zorgt voor afvoer van vrijkomende giftstoffen.